Lekkere Pôsdaag

Lekkere Pôsdaag

Rondum de Pôsdaâg waore dr verschillende fietsactiviteite te beleave zoëdaat de diverse wielrenners hiel waat te kieze hajje.
Alleriërst op dn zaoterdaag, un dillegatie vaan de Krukke (en unne gastreejer) deej meij aan de toertocht vaan de Amstel Gold Race 2019. Un kleine 100 kilometer aan heuvels woord dr bedwonge. Onderwaeg kreege ze gezelschap vaan un allercharmants, schoën, vrouwelijke renster mit de juuste maote: “Hallo, ik ben Daisy B. uit Tilburg, van geboorte Boxmeer”, of ze meij mogde fietse want de manne hajje veur eur un gooje snelheid. Natuurlik, gen probleem!! Oëteindelik fietste zeej ze dr allemaol oët, behalve the Roadrunner want MiepMiep, dae goof ni op, heej leek wal Matthieu van der Poel. Pedro Coppi haet nog waal ut miëste contact met Daisy B. oët Tilburg, vaan geboorte Boxmeer gehad want mit eure beide hebbe ze nog gezellig eure lekke bând verwisseld. Sanderdaags op ut terras verzuchtte Coppi nog daat heej oppe zondaag um 5 oor wakker waor gewaore en kôs ni miër slaope en haj zoë maa nao Tilburg wille fietse um mit eur same un pôseike te tikke.
Oppe Zondaag twië man um 8 oor aan de start: dn Veurzitter en Obelisk. Rest vaan de Krukke nog gezellig aan ut ontbijt? Dn Veurzitter goof a daat heej deeze merge tot 10.15 oor kôs meifietse en daat heej daornao zien fietsbôks môs inlevere veur ut keukeschortje vaanwaege ut klaormake vaan de brunche. Dus heej zoj vandaag neet de wegkapitein beej de A’s zien. Um 9 oor 7 B’s aan de start veur de moëie route nao Hinsbeck: Desas Streus, Long Tall Harry, Night Rider, Sneaky Franky, Chicken Antoni en Obelisk, onder aanvoering vaan de wegkapitein the Jolly Joker. Standvastig goof heej de route á, ut ging de gehiële route gesmeerd. Um 9 oor 12 A Krukke aan de start: Del Pierro, the Rookee, de Viêarts, Mo Riis, Testosteronnie, Roadrunner, de Stoemper, de Waerkel, Pedro Coppi, Nai Kee, El Coyote en Antonio de Beul, deze letste dn gelegenheids wegkapitein van vandaag. Beej gebrek aan initiatief woord de route ôk nao Hinsbeck ingezet. Ma dao ging ut ni zô gesmeerd, de route zoot dr ni good in: in totaal hebben de A’s 5 kiër de B’s ingehaald: steeds waore ze de waeg kwiët en dan waore ze wir bliej daat ze eurges in de verte ut standvastige greune treintje vaan de B’s zooge fietse zoëdaat ze wir un richtpunt op de route hajje.
Terug in de Miëterik op ut terras woord dr aan de A’s gevrôgd of ze nog iets ovver de route kôste vertelle. “Waal”, zaet Antnio de Beul, “zelde zonne gooje wegkapitein gehad as vandaag: gen gezeik, gen geknooj, un moëje route, gen lek, niks ernstigs gebeurd.” De Viëarts kôs dae stomme praot ni aanhuure en stond op um nao hoës te gaon en zaet: “Vanaf vandaag heb ik allïën nog maa verstandige praot aan de kop”. “Hoe det da?” waas un vroog oët de groep, “daat hedde geej nog noeïts gehad. En wurrum godde geej now al nao hoës, geej zeit net daat dr neemus thoës waor. Godde geej daan teage ut speegel praote? Daat is zeker de iënige die vandaag naor ow wil luustere…?” “Wie wet”, zaet de Viêarts hiël verstendig, “ma vanmiddag goj ik kiëke nao MATTHIEU VAN DER POEL !!

Reacties zijn gesloten.