Verloëvingsbal Boorebrulluft: ’t waas iën groët circus!

Wát en fiëst, wát en fiëst! Minse wát hebbe weej genaote, ván ’t begin tot ’t end in ozze eige circustent! Ôk al wiste weej ni, in wát vur circus weej terêg zuije kome en hoe weej aan de Meulewiekers gepresenteerd zuije waere. ‘t Waas in iën waord geweldig!

Allicht hedde vur d’n tiëd allerlei vraoge. Wát is d’n roëjen draod wao weej in betrokke waere? En blieve ôs elders beej hun standpunt dát weej straks mooge gaon trouwe? En zoê schuut d’r meij van álles door owwe kop, beveurbiëld hoe is ’t waer?

En wát te zegge, ván de geweldige biëste die dompteur Eddy met zien knappe assistente in de Schâkse Bös haij gevange. Zeej wist de olifant op de juuste pláts te aaie, zoedát deze gewillig met eur meij ging. En weej zien natuurlik bliej dát weej enne burgemeister as trouwambtenaar hebbe, ge wet noëits hoe geej zonne man in de toekomst nag nuudig hed.

Ma beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes, de sfeer wás boêtegewoen good! En weej verheuge ôs dán ôk op d’n daag dát weej in ’t onecht waere verbònge. Weej bedanke iederiën vur ’t aanwezig zien op ozze verloëving en wense jullie álves enne biëstig schonne carnaval toe! Weej zeen jullie gaer terug carnavals deensdag op ozze brulluft.

Groetjes ván ôs állemaol!


Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,

 

’t Is wer zaowiet, de trouwereej stiët d’r wer a te koome.

’t Hiële circus dreit op volle toere.

Keumt álles wál op d’n tiëd klaor?

Wie wurt d’r dit jaor ’t boorebroedspaar ván de meulewiekers?

Welke elders hebbe toestemming gegaeve aan eur kiender um in ’t onecht te mooge trouwe ôp carnavals deensdág?

Is de burgemeister of pestoer wál compabel ’t officiële gedielte tot en goot end te brenge?

En haet ’t jonge stel ôk nag breurs of zusters?

Állemaol vroage die ôp 10 fibberwari, um vertien oor en elf minute in ’t MFC duudelik waere.

Stress en nag ‘s stress, ge kunt d’r ow wál wát beej veurstelle.

Achteraf ‘ne stäörm in ’n glás beer.

Ma halt deze datum vreej vur de verloëving, want de officiële oêtnuüdiging vur dit spektakel keumt d’r nag a.

Ge kunt ’t straks aoverál laeze!

 

Groetjes, ’t Boorebrulluft Comité